A Jázmin Iskola indulása óta városunk egyetlen iskolája, ahol csak alsó tagozatos gyerekek tanulnak. Az elmúlt 50 év során rengeteg változás történt az intézményben. Miközben az épület belső tere, valamint az udvar is egyre változott, átalakult és szépült, a nevelő-oktató munka célja változatlanul az maradt, hogy az intézményben biztosítsák az élményekben gazdag, boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort a kisiskolásoknak.

 

Az elmúlt időszakban sok fejlesztés történt városunk iskoláiban, hiszen ahhoz, hogy követelményeket támasszunk a gyermekeink felé, olyan környezetet kell teremtenünk, ahol jól érzik magukat, és ahol hasznos tapasztalatokat szerezhetnek. Nyáron a Jázmin Iskola udvarán adták át azt a játszókertet, amelyet az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja támogatásával alakítottak ki.

Életrevaló 7 szokás program

A program Stephen Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvére épülő iskolai kezdeményezésből született. Olyan, az egész iskolát átformáló folyamat, amely a vezetés és eredményesség elveit a diákok életkorához illeszkedő nyelven integrálja az iskolai tananyagba. Alapvető meggyőződése, hogy minden gyermek képes önmaga irányítására és stabil kapcsolatok kiépítésére. Ennek jegyében – többek között – a következő területek fejlesztését tűzi ki célul: aktív kezdeményezés, felelősségvállalás, jövőkép és értékek meghatározása, a teendők rangsorolása, eredményes együttműködés, asszertív kommunikáció, kölcsönös megértés, egyéni különbségek értékelése, egyensúlyteremtés az élet különböző területei között.

A 7 szokásként ismert érési modell az önmagával és másokkal harmonikusan működő személyiség hét területét tárja fel. Az első szakasz az érzelmi intelligenciát fejleszti a döntés és felelősségvállalás, a jövőképalkotás és tervezés, az értékalapú idő- és energiagazdálkodás alapelveinek bemutatásával. A második szakasz fókuszában a társas intelligencia erősítése áll: a következetesen kölcsönös előnyökre törekvés az élet mindennapi helyzeteiben, az empatikus és erőszakmentes kommunikáció, valamint a kreatív csoportos problémamegoldás. A modellt a személyes megújulás módszeres és következetes gyakorlata teszi teljessé.

Iskolánk a Tatai Önkormányzat EFOP pályázati projekt keretében kapta a lehetőséget, hogy csatlakozzon a programhoz. Júniusban 5 napos képzésen vett részt tantestületünk. Augusztusban újra összeültünk és tovább készültünk a feladatra. Szeptembertől folyamatosan építjük be mindennapi munkánkba.