Életrevaló 7 szokás program

A program Stephen Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című könyvére épülő iskolai kezdeményezésből született. Olyan, az egész iskolát átformáló folyamat, amely a vezetés és eredményesség elveit a diákok életkorához illeszkedő nyelven integrálja az iskolai tananyagba. Alapvető meggyőződése, hogy minden gyermek képes önmaga irányítására és stabil kapcsolatok kiépítésére. Ennek jegyében – többek között – a következő területek fejlesztését tűzi ki célul: aktív kezdeményezés, felelősségvállalás, jövőkép és értékek meghatározása, a teendők rangsorolása, eredményes együttműködés, asszertív kommunikáció, kölcsönös megértés, egyéni különbségek értékelése, egyensúlyteremtés az élet különböző területei között.

A 7 szokásként ismert érési modell az önmagával és másokkal harmonikusan működő személyiség hét területét tárja fel. Az első szakasz az érzelmi intelligenciát fejleszti a döntés és felelősségvállalás, a jövőképalkotás és tervezés, az értékalapú idő- és energiagazdálkodás alapelveinek bemutatásával. A második szakasz fókuszában a társas intelligencia erősítése áll: a következetesen kölcsönös előnyökre törekvés az élet mindennapi helyzeteiben, az empatikus és erőszakmentes kommunikáció, valamint a kreatív csoportos problémamegoldás. A modellt a személyes megújulás módszeres és következetes gyakorlata teszi teljessé.

Iskolánk a Tatai Önkormányzat EFOP pályázati projekt keretében kapta a lehetőséget, hogy csatlakozzon a programhoz. Júniusban 5 napos képzésen vett részt tantestületünk. Augusztusban újra összeültünk és tovább készültünk a feladatra. Szeptembertől folyamatosan építjük be mindennapi munkánkba.

A 7 szokás tanításával olyan életre szóló tudást szeretnénk adni tanítványainknak, amely segíti őket, hogy jobb diákká, baráttá, majd később eredményesebb munkavállalóvá és szülővé váljanak.

Az első tanítási napon délután a szülőknek a programot Dr. Gerberné Farkas Zsuzsanna mutatta be, aki képzéseinket is tartotta.

A tanév folyamán folyamatosan ismerkednek meg tanulóink a 7 szokással.