Kedves Látogató! 

Szeretettel köszönt mindenkit a Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének tantestülete a 2018/2019. tanév tervezése alkalmából.

Célunk az, hogy intézményünkben biztosítsuk az élményekben gazdag, boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort kisiskolásainknak. 

Gyermekközpontú közösségünkben gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését segítjük elő, mindig az ő érdeküket szem előtt tartva dolgozunk.  

Ezt a célt szolgálja mindennapos oktató-nevelő munkánk, melynek során olyan egyetemes, maradandó értékeket közvetítünk, amely megfelelő alapot nyújt tanulóinknak tanulmányaik folytatásához. Szívesen kapcsolódunk be minden új kezdeményezésbe, új módszerek alkalmazásába, amely biztosítja a gyermekek helytállását és megfelel a mai kor igényének. 

Az általános iskola alsó tagozatának továbbra is legfontosabb feladata az alapképességek kialakítása, megszilárdítása. Arra törekszünk, hogy tanulóink a betűvetést, az olvasást, a számolás alapjait biztonsággal sajátítsák el. Az olvasást a régen bevált, írás, helyesírás készséget is nagyban elősegítő hangoztató- elemző-összetevő (népszerű nevén: szótagoló) módszer szerint tanulják meg gyermekeink. De a kor szellemét figyelembe véve tantestületünk minden tevékenységével azon van, hogy gyermekeink alapismereten kívül széles körű képzést kapjanak.  

Jól működő szakköreink lehetőséget biztosítanak arra, hogy minden kisdiák megtalálja azt a tevékenységet, ami számára örömet jelent és tehetségének kibontakoztatásában segíti őt. Angol, németinformatika, rajz, origami és labdarúgás szakkör ad lehetőséget a széles körű képzés megvalósítására. Néptánc oktatás igénybe vételére a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola gondozásában 2.3.4. osztályban egyéni érdeklődés és választás szerint van lehetőség. 1. osztályban a harmadik testnevelési órán felül heti egy órában valósul meg a néptánc oktatás térítésmentesen. Intézményünk csatlakozott a TAC által szervezett kézilabda és atlétikaedzésekhez is. 

Családias légkörű iskolánkban a különböző kulturális (színház, múzeum)   programok folyamatosan egészítik ki a tanórai munkát. Nagy gondossággal figyelünk tanulóink sport tevékenységére. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egészséges életmódra nevelésének segítésére és az ezt támogató lehetőségekre.

 

A tanulók nevelésének nem egyetlen lehetséges és hatékony eszköze az oktatás, a tanítási óra. Az iskolai életben még a leglényegtelenebbnek tűnő mozzanatnak is van jelentősége. Az iskola légköre, hagyomány- és szokásrendszere szinte észrevétlenül alakítja, formálja a tanulók személyiségét. Ezt szolgálja az évről évre megvalósított „Erdei iskolánk”. 

Ezek figyelembe vételével tantestületünk közös munkával neveli tanulóinkat emberségre, egymás megbecsülésére, a barátság értékelésére, ápolására, segítve ezzel is a biztos tudás alapjainak lerakását, megszilárdítását. Elképzelésünk megvalósítására garancia a Vaszary János Általános Iskolával közösen megfogalmazott Pedagógiai Programunk. Célunk és hitvallásunk, hogy ez a városban sajátos helyet elfoglaló tagintézmény még nagyon sokáig működhessen családiasságával, jó szakmai munkájával kivívott eddigi hírnevéhez méltóan, mindannyiunk örömére.

Amennyiben leendő első osztályos gyermek szülőjeként úgy gondolja, hogy a fent vázolt tevékenységek az Ön gyermekének fejlődésére kedvező hatással lennének, és egyetért a „Jázmin Iskola”  pedagógusainak  törekvéseivel, hozza gyermekét iskolánkba!

Szívesen fogadjuk javaslataikat, munkánkkal kapcsolatos véleményüket is. Bővebb tájékoztató kérhető személyesen az iskolában (Tata, Jázmin utca 23.), telefonon: 34/587-152, e-mail-en: jazmin@vaszarynet.hu.

Reméljük, hogy minden kisgyermek a számára legmegfelelőbb iskolába kerül, ezt kívántuk segíteni tájékoztatónkkal.

Szeretettel várunk minden iskoláskorú gyermeket a Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményébe. 

Tata, 2018. január 24.

 

     André Zsuzsa

tagintézmény-vezető