Kedves Látogató!

Kedves Látogató! 

Szeretettel köszönt mindenkit a Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének tantestülete a 2022/2023. tanév alkalmából.

Célunk az, hogy intézményünkben biztosítsuk az élményekben gazdag, boldog, kiegyensúlyozott gyermekkort kisiskolásainknak. 

Gyermekközpontú közösségünkben gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését segítjük elő, mindig az ő érdeküket szem előtt tartva dolgozunk.  

Ezt a célt szolgálja mindennapos oktató-nevelő munkánk, melynek során olyan egyetemes, maradandó értékeket közvetítünk, amely megfelelő alapot nyújt tanulóinknak tanulmányaik folytatásához. Szívesen kapcsolódunk be minden új kezdeményezésbe, új módszerek alkalmazásába, amely biztosítja a gyermekek helytállását és megfelel a mai kor igényének

Iskolánk csatlakozott az Életrevaló programhoz. A 7 szokás tanításával életre szóló tudást adunk tanítványainknak, amely abban segíti őket, hogy jobb diákká, baráttá váljanak és később eredményesebb munkavállalóvá és szülővé.

Az általános iskola alsó tagozatának továbbra is legfontosabb feladata az alapképességek kialakítása, megszilárdítása. Arra törekszünk, hogy tanulóink a betűvetést, az olvasást, a számolás alapjait biztonsággal sajátítsák el. Az olvasást a régen bevált, írás, helyesírás készséget is nagyban elősegítő hangoztató- elemző-összetevő (népszerű nevén: szótagoló) módszer szerint tanulják meg. De a kor szellemét figyelembe véve tantestületünk minden tevékenységével azon van, hogy gyermekeink alapismereten kívül széles körű képzést kapjanak.  

Jól működő szakköreink lehetőséget biztosítanak arra, hogy minden kisdiák megtalálja azt a tevékenységet, ami számára örömet jelent és tehetségének kibontakoztatásában segíti őt. Tudjuk, hogy minden diák tehetséges valamiben. Csodapercek (mentálhigiéniás szakkör), énekkar, origami, furulya, labdarúgás, sakk szakkör ad lehetőséget a széles körű képzés megvalósítására. Néptánc oktatás igénybe vételére a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola gondozásában 2.3.4. osztályban egyéni érdeklődés és választás szerint van lehetőség. Intézményünk csatlakozott a TAC által szervezett kézilabda edzésekhez is. Nagy gondossággal figyelünk tanulóink sport tevékenységére. Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egészséges életmódra nevelésének segítésére és az ezt támogató lehetőségekre.

Családias légkörű iskolánkban a különböző kulturális (színház, múzeum)   programok folyamatosan egészítik ki a tanórai munkát. A tanév során többször szervezünk témanapokat, témaheteket. A tantárgyi és órarendi kötöttségektől részben függetlenül egy egységes témát dolgozunk fel. Előtérbe kerülnek a készségfejlesztő elemek, az alkotás, a csoportmunka.

A tanulók nevelésének nem egyetlen lehetséges és hatékony eszköze az oktatás, a tanítási óra. Az iskolai életben még a leglényegtelenebbnek tűnő mozzanatnak is van jelentősége. Az iskola légköre, hagyomány- és szokásrendszere szinte észrevétlenül alakítja, formálja a tanulók személyiségét. Ezt szolgálja az évről évre megvalósított „Erdei iskolánk”. 

Ezek figyelembe vételével tantestületünk közös munkával neveli tanulóinkat emberségre, egymás megbecsülésére, a barátság értékelésére, ápolására, segítve ezzel is a biztos tudás alapjainak lerakását, megszilárdítását. Elképzelésünk megvalósítására garancia a Vaszary János Általános Iskolával közösen megfogalmazott Pedagógiai Programunk. Célunk és hitvallásunk, hogy ez a városban sajátos helyet elfoglaló tagintézmény még nagyon sokáig működhessen családiasságával, jó szakmai munkájával kivívott eddigi hírnevéhez méltóan, mindannyiunk örömére.

Szeretnénk, ha a tanévet hagyományos rend szerint tarthatnánk. A kialakult vírushelyzetre való tekintettel figyelünk tanulóinkra, a higiéniás szabályok betartására és betartatására.

Szívesen fogadjuk javaslataikat, munkánkkal kapcsolatos véleményüket is. Bővebb tájékoztató kérhető személyesen az iskolában (Tata, Jázmin utca 23.), telefonon: 34/587-152, e-mail-en: jazminiskolatata@gmail.com

Tata, 2022. augusztus 22.

 

                                                                                                                                                           André Zsuzsanna

                                                                                                                                                         tagintézmény-vezető